Význam mitoticko-apoptotického indexu a DNA flow-cytometrie v prognóze karcinomů hlavy a krku


The Importance of MitoticApoptotic Index and DNA Flow Cytometry in the Prognosis of Head and Neck Cancer

Summary:
The objective of the study was to analyze prognostic importance of the biomarkers p53, Ki67, mitotic and apoptotic index and flow cytometry analysis of the cell cycle of head and neck cancer in relation to Event Free Survival (EFS) and Overall Survival (OS).

Material and Methods:
the analysis was made in a group of 77 patients with head and neck cancer, who were treated at the Clinic of Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery at Brno in the years 2003–2005. In addition to common types of examinations (determination of localization, extent and possible metastases of the tumor histological examination), flow cytometric analysis of DNA was performed and the Ki-67 and p53 markers were examined by immunohistochemistry.

Results:
the tumor was localized in 31.2% of patients in nasopharynx and on the lateral wall of oropharynx, in 58.4% on the tongue root and in supraglottis and in 10.4% in hypopharynx. The IIIrd and IVth clinical stage of TNM classification was encoundeted in 83.1% of the treated patients. Histopathological grading 1 or 2 was established in 77.9% of patients. The median survival was 39.7 months. The evolution of the disease risk during the first 6 months appears to be independent of common clinical categories, specifically on staging and localization. The prognosis of low-advanced tumors (T1–2) and simultaneous low-differentiated tumors (G3–4) proved to be better (p=0.034). The prognosis of diploid and p53 negative tumors was better (p=0.222).

Conclusions:
the evaluation of kinetic parameters of the cell cycle univocally revealed a significantly lower proportion of cells in the S phase (named SPF) in tumor of poor prognosis. Tumors with a direct progression immediately after the therapy included a significantly higher proportion the cells in G2/M phase. The definition of poor or good prognosis is based on the ratio of SPF and G1/M phase.

Key words:
head and neck cancer, prognosis, proliferation-apoptotic index, DNA flow cytometry.


Autoři: P. Smilek 1;  L. Dušek 2;  K. Veselý 3;  R. Kostřica 1;  J. Rottenberg 1
Působiště autorů: Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku LF MU a FN U sv. Anny, Brno ;  přednosta prof. MUDr. R. Kostřica, CSc. Centrum biostatistiky a analýz, Lékařská a Přírodovědecká fakulta MU, Brno 1;  přednosta doc. RNDr. L. Dušek, Ph. D. 1. patologicko-anatomický ústav FN u sv. Anny, Brno 2;  přednosta prof. MUDr. A. Rejthar, CSc. 3
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 54, 2005, No. 4, pp. 199-205.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Souhrn:
Cílem studie byla analýza prognostického významu p53, Ki-67, mitotického a apoptotického indexu a flow cytometrické analýzy karcinomů hlavy a krku.

Materiál a metody:
Hodnocen soubor 77 nemocných s karcinomem hlavy a krku léčených na Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku v Brně v letech 2003–2005. Vedle obvyklých vyšetření byla provedena flow cytometrická analýza DNA a imunohistochemicky stanoven marker Ki-67 a p53.

Výsledky:
Se III. a IV. klinickým stadiem TNM klasifikace bylo léčeno 83,1 % nemocných. Histopatologický grading 1–2 mělo 77,9 % nemocných. Medián doby celkového přežití byl 39,7 měsíců. Vývoj rizika onemocnění během prvních 6 měsíců byl nezávislý na stagingu a lokalizaci. Málo pokročilé nádory (T1–2) a méně diferencované nádory (G3–4) měly lepší prognózu (p=0,034).

Závěr:
Hodnocení kinetických parametrů buněčného cyklu odhalilo významně nižší podíl buněk v S fázi u nádorů se špatnou prognózou. Nádory s přímou progresí ihned po léčbě dále vykazují statisticky vyšší podíl buněk v G2/M fázi.

Klíčová slova:
rakovina hlavy a krku, prognóza, proliferačně-apoptotický index, DNA flow cytometrie.


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se