Vznik elektronické redakce


Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 64, 2015, No. 3, pp. 145.
Kategorie: Úvodník

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

je mi ctí v úvodu tohoto čísla poděkovat všem, kteří se podíleli na realizaci 3. evropského kongresu společnosti ORL, 6. česko-slovenského kongresu ORL, 77. kongresu České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 62. kongresu Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku a 14. česko-německých dnů ORL.

Tato událost mimořádného evropského a dokonce světového významu byla připravena profesionálně a dle ohlasu skončila nebývalým úspěchem, který svědčí o tom, že tým prof. Betky, prezidenta kongresu, ve spolupráci s Českou společností otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku i pořádající agenturou si plně zaslouží uznání nejenom na stránkách našeho odborného časopisu, ale vyznělo rovněž z projevů účastníků kongresu a všech uznávaných osobností otorinolaryngologie v Evropě i ve světě. Úspěchy našich kolegů jsou pro nás inspirující, motivující, ale především zavazující.

V současné době se časopis Otorinolaryngologie a foniatrie připravuje učinit nový krok ve své existenci. V průběhu roku 2015 bude probíhat ověřování funkce elektronické redakce pro zasílání článků a urychlení recenzního řízení dle pravidel časopisu a od roku 2016 bude tento systém již funkční. V této době bude redakce postupně oslovovat odborníky české a slovenské medicíny s projeveným přáním, aby s naším časopisem spolupracovali v rámci recenzního řízení. Mezi recenzenty budou přizvány také osobnosti z Evropy i ze světa. Podrobný manuál pro autory zveřejníme v posledním čísle letošního ročníku. V časopisu by v průběhu příštích dvou let měly být publikovány práce i v dalším oficiálním světovém jazyku. Abychom mohli realizovat představu časopisu s elektronickou redakcí, je třeba, abychom všichni zvážili své možnosti publikovat nejenom ve světových impaktovaných periodikách, ale také v časopisu Otorinolaryngologie a foniatrie. Věřím, že pozitivní změny, kterých bylo v časopisu dosaženo v uplynulém období, a to i přes některé problémy, které provázejí jakoukoliv lidskou činnost, povedou nejenom klinická, ale také krajská a okresní pracoviště ke snaze podělit se o své zkušenosti z otorinolaryngologie, foniatrie a příbuzných oborů. Pevně doufám, že i mladí kolegové, kteří obhajují atestační práce, najdou v našem časopisu prostor své poznatky publikovat v podobě článků, a touto formou prezentovat, že i mladí lékaři mají svojí erudicí a získanými výsledky práce schopnost oslovovat odborníky nejenom na pracovištích, kde působí. Náš časopis je mezinárodní a vážím si toho, že mezi autory článků se zařadili i kolegové ze Slovenska. Přestože se zdravotnické systémy mohou odlišovat, je přínosné sledovat, že léčba nemocí a zájem o náš obor nezná geografické ani politické hranice, ale sjednocuje lékaře a ostatní pracovníky ve zdravotnictví v myšlence poskytovat moderní účinnou péči o naše méně šťastné pacienty či klienty.

Jako vedoucí redaktor časopisu věřím, že přes všechny překážky a obtíže spojené s reformami tohoto periodika, sloužícího nejenom k informovanosti členům odborné společnosti, ale především k propagaci samotného oboru, se s novými úkoly ve prospěch moderní formy časopisu úspěšně vyrovnáme.

Prof. MUDr. Jaromír Astl, CSc.

Vedoucí redaktor časopisu Otorinolaryngologie a foniatrie


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se