Quincke’s Edema


Quinckeho edém

Quinckeho edém je nezánětlivý, recidivující edém podkožní a podslizniční tkáně,nejčastěji v oblasti obličeje, rtů a jazyka. Otok obvykle není pro pacienta nebezpečný, riziko spočíváv možném vývoji otoku hrtanu a obstrukce dýchacích cest. Etiologii většinou nelze určit.Ve sdělení je popsána kazuistika 76leté pacientky s 20 let opakujícími se epizodami edému a kopřivky.

Klíčová slova:
Quinckeho edém, obstrukce dýchacích cest, etiologie, terapie.


Authors: S. Kutáčová;  Pavel Komínek
Authors‘ workplace: ORL oddělení Nemocnice ve Frýdku Místku, primář MUDr. P. Komínek, Ph. D.
Published in: Otorinolaryngol Foniatr, , 2004, No. 4, pp. 222-225.
Category:

Overview

Quincke’s edema is a non-inflammatory, relapsing edema of subcutaneous andsumucous tissue, most frequently in the area of face, lips and tongue. The edema is usually notdangerous for the patient, and the risk is due to the development of larynx edema and obstructionof respiratory passages. Etiology is mostly impossible to determine. The contribution describes thecase history of a 76-year female patient with 20 years of recurrent edema and urticaria episodes.

Key words:
Quincke’s edema, obstruction of respiratory pathways, etiology, therapy.

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Audiology Paediatric ENT ENT (Otorhinolaryngology)
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account