Utilization of Corticosteroids in Otorinolaryngology


Využití kortikosteroidův otorinolaryngologii

Autor definuje kortikosteroidy, popisuje fyziologii glukokortikoidů. Léčbukortikosteroidyrozděluje na substituční a farmakologickou. V práci je podán přehled kortikosteroidů a způsobůjejichapl ikace u vybraných ORL onemocnění.

Klíčová slova:
steroidní hormony, terapie kortikosteroidy.


Authors: R. Michálek
Authors‘ workplace: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Krajská nemocnice Pardubice, přednosta prof. MUDr. A. Pellant, DrSc. Ústav zdravotnických studií Univerzity Pardubice, ředitel prof. MUDr. A. Pellant, DrSc.
Published in: Otorinolaryngol Foniatr, , 2003, No. 4, pp. 197-201.
Category:

Overview

The author defines corticosteroids and describes physiology of glucocorticoids. Thetherapy by of corticosteroids is classified in two groups: substitutional and pharmacological. Thepaper present a summary of corticosteroids and their modes administration in the selected ENTdiseases.

Key words:
steroid hormones, therapy of corticosteroids.

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Audiology Paediatric ENT ENT (Otorhinolaryngology)
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account