Otorinolaryngologie a foniatrie - Číslo 3/2011

Původní práce

119
Fyziologické hodnoty čichových testů v české populaci

J. Vodička, A. Menšíková, Z. Balatková, H. Shejbalová, R. Racková, P. Matoušek, K. Straková, A. Pellant, Viktor Chrobok

125
Test větné srozumitelnosti v hovorovém šumu u osob s normálním sluchem

O. Dlouhá, J. Vokřál

132
Pozitronová emisní tomografie v ORL onkologii

H. Binková, Z. Horáková, J. Staníček

139
Peroperačné monitorovanie funkcie hlavových nervov v otorinolaryngológii, neurootológii a chirurgii bázy lebky na Klinike ORL a chirurgie hlavy a krku LF UPJŠ a UN L. Pasteura (2000 – 2010)

L. Kaliarik, J. Kovaľ

145
Idiopatická a zdanlivo idiopatická neuralgia nervus trigeminus

J. Kovaľ, S. Krempaská, M. Andrašovská

152
Polyganglionitída pri Bellovej obrne – klinická analýza

L. Kaliarik, S. Krempaská, J. Kovaľ, L. Schullerová

157
Zkušenosti s lokální kortikoterapií při dysfunkcích Eustachovy tuby

K. Malinová, D. Janeček, L. Lavička


Kazuistiky

161
Zriedkavá vrodená anomália krku: aneuryzma vena jugularis

J. Jakubíková, A. Staníková

163
Atypická koincidence hereditárního angioedému, systémového lupus erythematodes a karcinomu jazyka

P. Králíčková, E. Burešová, J. Krejsek, I. Krčmová

169
Vzácná příčina slepoty u pacienta s nosní polypózou, Leberova hereditární neuropatie zrakového nervu

P. Bruthansová, J. Vokurka, P. Diblík, D. Dočekalová, E. Rozsypalová, J. Zeman, J. Plzák


Zpráva

172
Návrh prohlášení evropského konsenzu týkající se screeningu sluchu předškolních a školních dětí

Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se